DONORS

1. Dharmasthala Smt.Supriya H Kumar

2. Venkatesh Krishnamurthy and Sujitha Krishnamurthy

3. Vijayalakshmi Nagesh

4. Sri Nagesh

5. Siva Complete Solutions Pvt. Ltd

6. Bharghavi

7. Prakash Ramachandra

8. Dr. Vasanth Rao

9. Rajaraman

10. Parimala

11. Padhmanabiah

12. Anupama Ravi Shankar

13. Sindhu Hedge

14. S.R Nagaraj

15. Krishna Murthy

16. Modur Family, Salem

17. Ganapathi Narasimha Murthy

18. Srinivas Naidu

19. Infocus

20. Khaleel Ur Raheman Shakeel

21. Padma Shetty

22. Chaitanya

23. Shyama Narendranath K.C

24. Vijayalaxmi N

25. Kumar P.S

26. Bhuvaneshwari C.N

27. Srihari S.R / Nagamani S


28. Mahaveer Singh

29. Rekha Sudarshan

30. M.G. Swarnalatha

31. Inner Wheel Club of Bangalore, Vijayanagar

32. Saroja N

33. Narayan Bhide

34. Dinesh Shenoy

35. Iqbal Hussain

36. Kamalesh

37. Madhu Joshi

38. Sri Latha

39. Prasanna

40. Shantala Patil

41. Sridhar

42. Sushil Kumar

43. Gowtham Kumar Jain

44. Dr. Preethi Sudhakar

45. Chaitanya

46. Indraneel Biswas

47. R Dayakar

48. Jayanthi Lal

49. S. Balaji Subramaniam

50. Venkatavali Kumar Duttaluri

51. Kishore Iyenger

52. Krishna Madhukar Babu

53. Vaijayanthi